Mat

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs, sbr. 5. og 6. gr. grunnskólalaga, og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur.

Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.

Grunnskólalög kveða á um að hver grunnskóli meti með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á.

Grunnskóli skal birta opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur.

 

Innra mat Landakotsskóla

Sjálfsmatsskýrsla Landakotsskóla 2017-2018

Sjálfsmatsskýrsla Landakotsskóla 2014-2015

 

Ytra mat á skólastarfi

Skólapúlsinn - forledrakönnun 2017-2018

Skólinn framkvæmir mat á skólastarfinu árlega og eru skýrslur birtar á heimasíðu skólans. Hægt er að skoða skýrslurnar með því að smella á hlekkina hér að neðan.

PDF skjal Lesskimun 2015 Niðurstöður úr lesskimun í 2. bekk í grunnskólum Reykjavíkur vorið 2015 
     
PDF skjal Landakot 2015 Niðurstöður lesskimunar í 2. bekk í Landakotsskóla vorið 2015

      Lesskimun 2016 Niðurstöður úr lesskimun í 2.bekk í grunnskólum Reykjavíkur vorið 2016

      Landakot 2016   Niðurstöður lesskimunar í 2. bekk í Landakotsskóla vorið 2016

      Lesskimun 2017 Niðurstöður úr lesskimun í 2.bekk í grunnskólum Reykjavíkur vorið 2017

      Landakot 2017   Niðurstöður lesskimunar í 2. bekk í Landakotsskóla vorið 2016

 

     Stæðrfræðiskimun 2016  Niðurstöður úr stærðfræðiskimun í 3.bekk í grunnskólum Reykjavíkur haustið 2016

     Landakot 2016               Niðurstöður úr stærðfræðiskimun í 3.bekk í Landakotsskóla haustið 2016

Heildarmat á skólastarfi

Í apríl 2011 var gert heildarmat á skólastarfi í Landakotsskóla. Niðurstöður matsins má lesa hér.

 

Alþjóðadeild      

Greinagerð um Alþjóðadeild má finna hér