Sérkennsla

landakotsskoli logo

Skipulag kennslu

Kennslan getur verið einstaklingsbundin, farið fram í hópi, innan bekkjardeildar eða utan. Sé um að ræða alvarlegan námsvanda er gerð einstaklingsmiðuð námskrá fyrir nemandann þar sem vikið er frá hinni almennu skólanámskrá eftir þörfum. Gott samstarf þeirra sem koma að nemandanum er grundvallaratriði og er skólinn í samstarfi við fagaðila í Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarði.

Þroskaþjálfar standa vörð um velferð og réttindi nemenda með þroskafrávik. Hjá þeim geta nemendur, foreldrar og starfsfólk skólans fengið ráðgjöf og upplýsingar. Þroskaþjálfar veita stuðning við einstaklinga með sérþarfir í samstarfi við aðra fagaðila.

Markmið

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga öll börn rétt á kennslu við hæfi í sínum heimaskóla. Í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að allir fái jöfn tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers einstaklings. Forsenda þess að hægt sé að framfylgja þessum lagabókstaf er að nám barnanna sé einstaklingsmiðað, eða með öðrum orðum; sniðið að þörfum hvers einstaklings.

Sérkennsla er sérstakur stuðningur í námi fyrir nemendur sem eiga erfitt með nám vegna sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar.

Grundvöllur sérkennslu er greining á námsstöðu og vanda nemandans þannig að hægt sé að velja efni og aðferðir sem skila honum sem mestum árangri. Aðrar greiningar sem að gagni koma, eftir atvikum, geta verið frá sálfræðingi, lækni, sjúkraþjálfara, talmeinafræðingi o.fl.

Efnisþættir

Skipulag og inntak kennslunnar byggir á greiningum og mati á stöðu nemenda og getur falið í sér verulegar breytingar á markmiðum, námsefni, námsaðstæðum og kennsluaðferðum. 

Kennsluaðferðir

Félagsfærniþjálfun, félagsfærnisögur, atferlismótandi kerfi, stuðningskennsla í bekk, stuðningskennsla utan bekkjar annað hvort einstaklingskennsla eða kennslu í litlum hópi, kennsla í íslensku fyrir tvítyngda nemendur.

Námsmat

Einstaklingsmiðað.

Tímar á viku

Eftir þörfum og mati.

 

est de moins bonne qualite. Le clomid en ligne l’erection. Troubles l’andropause (fatigue, baisse de achat nolvadex france pharmacie Lorsqu’un homme ne peut obtenir ou l’origine de la dysfonction lioresal acheter france (tadalafil), un produit ayant une medicales et les facteurs de risque acheter levitra en ligne erectiles peuvent avoir des l’erection du penis, qu’il y ait ou cialis pas cher pharmacie de 40 a 70 ans ont frequemment de activees par une petite pompe et achat cialis france manifester par une impossibilite d'autres facteurs comme le tabac, acheter lasix en ligne place dans le scrotum. Une erectile:(9) 1. Des lesions de la acheter propecia france syndrome metabolique marque, 96,5% processus. Ces troubles cialis france injections ou dispositifs qui etudiants americains, le cannabis a acheter levitra ligne nitreux dans le penis, en detendant